Zoeken

Bijgewerkt op: 14 dec. 2020

Als school willen we een fijne plek creëren waar kinderen kunnen groeien en bloeien.

Nu is het ook aan de school om dat te doen: we groeien!


Onze wijk bloeit al enkele jaren door vele verkavelingsprojecten. Dat betekent ook heel veel extra kinderen in de wijk en daar willen we plaats voor maken. In onze vier vestigingen op Mariakerke hebben we op dit moment namelijk niet meer zo veel plaats over. Om dit op te lossen, zijn we samen op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze school uit te breiden.


Door de uitbreiding zullen we een capaciteitsverhoging realiseren van meer dan 100 plaatsen. Dit moet de nodige ruimte bieden om een volledige school te herbergen, van de peuterklas tot het zesde leerjaar. Waar we nu enkel 3 kleuterklassen en een eerste en tweede leerjaar hebben op deze afdeling.

Het nieuwbouwproject zal namelijk 5 nieuwe klassen opleveren en ruimte voor administratie, directie, zorgcoördinator, leraarslokaal en berging. De zaal in de kerk zal gebruikt worden als turnzaal, eetzaal en polyvalente ruimte voor gezamenlijke activiteiten van de klassen. Ook wordt onder de nieuwe klassen een voldoende groot afdak voorzien zodat alle kinderen kunnen blijven buitenspelen bij regenweer.

De ruimtes worden ingericht om te voldoen aan de hedendaagse eisen omtrent onderwijs in de 21ste eeuw. De bestaande schoolgebouwen blijven, maar updaten en verbinden we met de nieuwbouw.

Op het einde van de werken zullen we onze tuin, die achter het gebouw ligt, ook inrichten als uitdagende en groene speelruimte.


Deze vestiging staat in de buurt bekend als wijkschooltje. Het verliest een beetje het ‘tje’, maar niet het gevoel: Mariasteen moet ook de komende jaren de school in de wijk blijven, waar elk kind een plaatsje krijgt en waar iedereen elkaar kent. De individuele aandacht, de geborgenheid, de warme en familiale sfeer willen we dan ook zeker behouden. Een school waar ouders en leerkrachten samen een team vormen.


De nieuwe turn- en eetzaal realiseren we in 2021. Het nieuwe voorgebouw, de tuin en nieuw sanitair schatten we af te werken in 2023.


Met vriendelijke en enthousiaste groet
De leerkrachten en directeurs
Beste ouders

Vanaf dit schooljaar voorziet de stad geen begeleiding meer voor overstekende ouders en kinderen in de buurt van scholen. Ook onze school genoot van begeleiding aan het kruispunt van de Rozenlaan – Mariakerkelaan – Nieuwpoortsesteenweg.

Dat valt voor komend schooljaar dus weg. Wij betreuren die beslissing en hopen dat we door verder overleg toch tot een goede oplossing kunnen komen.

Eind juni werden we per brief op de hoogte gebracht en hebben we meteen de bevoegde schepen proberen te spreken. Telefonisch hebben we toen onze bezorgdheid geuit en werden volgende afspraken gemaakt:

§ We vroegen de schepen om hier zelf over te communiceren naar jullie, eventueel via onze kanalen.

§ De schepen stelde voor op een alternatieve manier de veiligheid te verhogen door er groene mannetjes te installeren om het schoolkarakter in de straat te accentueren.

§ We vroegen als school een duurzamere oplossing met bijvoorbeeld Octopuspalen. Dit zou door de stadsdiensten bekeken worden met de bevoegde schepen.

Ondertussen is het bijna 1 september en kennen we nog geen resultaat van bovenstaande afspraken. We hopen en verwachten dit alsnog.

Om die reden willen we eraan herinneren dat we als school verwachten dat kinderen tot en met het tweede leerjaar begeleid naar school en huis gaan. Alle kinderen vanaf het derde leerjaar die de Nieuwpoortsesteenweg willen oversteken na de schooluren (11:45, 16 en 17 uur), moeten dat samen met een leerkracht doen aan de verkeerslichten. We voorzien er zelf begeleiding omdat kinderen in groep niet altijd de juiste beslissingen nemen aan zo’n drukke baan. We verwachten dan ook dat alle kinderen vanaf het derde leerjaar die moeten oversteken, hiervan gebruik maken.

Als de kinderen naar school komen, dan is er geen begeleiding meer voorzien vanuit de stad. We raden aan om de kinderen ook dan de verkeerslichten te laten gebruiken. Dit lijkt ons de veiligste oversteek.

Desondanks het uitblijvende resultaat, blijven we aandringen bij de stad op een goede oplossing en verder constructief overleg.

Met vriendelijke groet

Ann Vanhove en Ruben Depuydt

Directeurs

Lees hier alle info over de heropstart en de ijsbrekersdag.

2020.08.24 corona brief ouders.docx
.pdf
Download PDF • 157KB