Zoeken

Beste ouders

Vanaf dit schooljaar voorziet de stad geen begeleiding meer voor overstekende ouders en kinderen in de buurt van scholen. Ook onze school genoot van begeleiding aan het kruispunt van de Rozenlaan – Mariakerkelaan – Nieuwpoortsesteenweg.

Dat valt voor komend schooljaar dus weg. Wij betreuren die beslissing en hopen dat we door verder overleg toch tot een goede oplossing kunnen komen.

Eind juni werden we per brief op de hoogte gebracht en hebben we meteen de bevoegde schepen proberen te spreken. Telefonisch hebben we toen onze bezorgdheid geuit en werden volgende afspraken gemaakt:

§ We vroegen de schepen om hier zelf over te communiceren naar jullie, eventueel via onze kanalen.

§ De schepen stelde voor op een alternatieve manier de veiligheid te verhogen door er groene mannetjes te installeren om het schoolkarakter in de straat te accentueren.

§ We vroegen als school een duurzamere oplossing met bijvoorbeeld Octopuspalen. Dit zou door de stadsdiensten bekeken worden met de bevoegde schepen.

Ondertussen is het bijna 1 september en kennen we nog geen resultaat van bovenstaande afspraken. We hopen en verwachten dit alsnog.

Om die reden willen we eraan herinneren dat we als school verwachten dat kinderen tot en met het tweede leerjaar begeleid naar school en huis gaan. Alle kinderen vanaf het derde leerjaar die de Nieuwpoortsesteenweg willen oversteken na de schooluren (11:45, 16 en 17 uur), moeten dat samen met een leerkracht doen aan de verkeerslichten. We voorzien er zelf begeleiding omdat kinderen in groep niet altijd de juiste beslissingen nemen aan zo’n drukke baan. We verwachten dan ook dat alle kinderen vanaf het derde leerjaar die moeten oversteken, hiervan gebruik maken.

Als de kinderen naar school komen, dan is er geen begeleiding meer voorzien vanuit de stad. We raden aan om de kinderen ook dan de verkeerslichten te laten gebruiken. Dit lijkt ons de veiligste oversteek.

Desondanks het uitblijvende resultaat, blijven we aandringen bij de stad op een goede oplossing en verder constructief overleg.

Met vriendelijke groet

Ann Vanhove en Ruben Depuydt

Directeurs

  • Directeur Ruben

Het nieuwe schooljaar zit eraan te komen. We kregen gisterenavond het bericht dat we starten in code geel (voor het onderwijs) en ook de info over de concrete maatregelen.

We gaan aan de slag hiermee en vertalen alle richtlijnen naar onze scholen.

Je mag daarom volgende week meer informatie verwachten.


Ga er voorlopig al van uit dat we niet starten zoals 'normaal'. De maatregelen zullen minder strikt zijn dan eind vorig schooljaar, maar er zijn er nog steeds heel wat.


Zo starten we zeker niet met warme maaltijden, zal het ophalen en afzetten nog steeds strikt georganiseerd worden ... maar speeltijden kunnen dan weer wat normaler.

Ook de ijsbrekersdag zal er anders uitzien en niet meer voor iedereen kunnen doorgaan.


Voor alle vragen zijn we weer open vanaf vrijdag 21 augustus op de gekende telefoonnummers en mailadressen.
info.kleuter@olvo-mariakerke of info.lager@olvo-mariakerke.be

059 50 55 47 of 059 70 99 15