Onze school is een bewegingsgezinde Basisschool

Uitgangspunt is aandacht voor de harmonische ontplooiing van elk kind. Bewegen is een sterke hefboom in de ontplooiing van jonge kinderen.

 • De directie en het schoolteam ondersteunen bewegingsgezinde activiteiten/initiatieven.
 1. Binnenschools: spelkoffers (springen, werpen, vangen, …).
 2. Buitenschools:
   • met de fiets op uitstap, fietsparcours, fietsexamen
   • activiteiten SVS (netbal, trefbal, …) en stedelijke sportdiensten op woensdagmiddag: netbal, trefbal, loopcriterium, …
   • activiteiten met de volledige klas: Rollebolle (II en III), Kronkeldidoe (1 en 2), Alles met de bal (3 en 4), Park- en bosspelen (3 en 4), oriëntatieloop (5de), wandeltocht (6de), een Zee aan Sporten (alle klassen)
 1. De kleuters kunnen over de middag gebruik maken van fietsjes, steps en rollend materiaal. Er zijn speelkoffers met spelmateriaal voorzien.
 2. In de lagere school zijn er twee lesuren zwemmen om de veertien dagen. De lessen worden gegeven door een regent(es) lichamelijke opvoeding.
 3. In de kleuterschool is er voor elke kleuterklas twee lestijden per week beweging voorzien. Er is een leerkracht bewegingsopvoeding (kleuterleider/kleuterleidster). In de derde kleuterklas is er om de veertien dagen watergewenning.
 • Er is aandacht voor het principe van de geïntegreerde bewegingsopvoeding: binnen verkeersopvoeding, opwarming op dikketruiendag, op schoolfeesten, Move tegen pesten, Zwarte Pietenparcours, dag van de jeugdbeweging, …

 • Er zijn voldoende bewegingspauzes in en rond de klas. De leerkrachten doen regelmatig ‘bewegingstussendoortjes’. Er worden doelgerichte ontladingsactiviteiten ingelast (Cooking Class, Rugla, …). De speelplaats is bewegingsvriendelijk.

 • Als MOS-school hebben we aandacht voor het milieu. Daarom stimuleren we het verplaatsen van/naar school/huis per fiets of te voet.

 • In de school hangt er een infobord voor sport. Mededelingen, resultaten, i.v.m. sport, worden hier opgehangen.